Διαβήτης

15/8/2019
ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ! Η υπουργική...
15/8/2019
ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Ανακαλείται...
13/7/2019
Industry Supporters - New Horizons in Echocardiography Johannesburg Parktown #lmn #mednews more......
13/7/2019
Prof of cardiology Petros Nihoyannopoulos with Prof. Jeroen Bax talk about the New Horizons in Echocardiography...